Steun Pequenita

Stichting Pequenita heeft uw giften hard nodig om haar doelstellingen te bereiken. Wij zijn dan ook volledig afhankelijk van uw giften, groot of klein. Het binnengekomen geld wordt besteed aan de sociale en economische ontwikkeling van vrouwen in Burkina Faso, Niger, Suriname en Zuid-Afrika. Het bestuur van de Stichting is kleinschalig en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Tenslotte: Pequenita kent geen bezoldigingsbeleid voor haar bestuursleden en vrijwilligers. Alle donaties gaan voor de volle 100 procent naar de projecten. Eventuele werkbezoeken worden door de bestuursleden zelf bekostigd.

U kunt uw gift overmaken op Bankrekening NL69ABNA0594330637 onder vermelding van Stichting Pequenita, IJmuiden.

Voor meer informatie: info@pequenita.nl

Stichting Pequenita wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat:

  • Pequenita geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • U als schenker van Pequenita uw giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).