Nieuws

In 2021 is Stichting Pequenita verblijd met twee bijzondere donaties. In de eerste plaats van Stichting Velsen voor de Derde Wereld, die na 61 jaar opgeheven is. De voorzitter van Pequenita heeft een aantal jaar in het bestuur van deze stichting zitting gehad. Het kapitaal van Velsen voor de Derde Wereld is verdeeld over zes stichtingen met soortgelijke doelstellingen als zijzelf hadden. Pequenita heeft € 980.-  ontvangen.

Aan het eind van het jaar heeft Pequenita via notariskantoor Janssen en Van Commenee een donatie ontvangen uit een erfenis en een fonds van € 2.500.-  Deze enorme gift heeft ons verrast en zal in zijn geheel besteed worden aan een nieuw vrouwenproject.  

————————————————————————————————————————

In de IJmuider Courant van vrijdag 18 juni 2021 staat een interview met de voorzitter van Pequenita

———————————————————————————————————————————

P8500046

BENEFIETBIJEENKOMST GROOT SUCCES

De Benefietbijeenkomst van 4 november 2018 in het Zee- en Havenmuseum, IJmuiden, was een groot succes. Eerst was er een rondleiding door het museum. Voordat de film over projecten van Stichting Pequenita in Burkina Faso 2016/2018 vertoond werd, las Conny Braam enkele passages voor uit haar boek De Woede van Abraham. Er was een loterij (zie foto) en een stamppottenbuffet.

Dankzij de bijdragen van de gasten is geld ingezameld voor een graanmolen voor marktvrouwen “Asuma”. De 20 marktvrouwen “Asuma” in Bobo Dioulasso verkopen vis, zeep, granen, soumbala, hout, kookpotten. In het verleden heeft Pequenita hun marktkramen gefinancierd. De verkoop op de markt loopt iets terug. Dit o.a. omdat de toevoer van vis uit Mali vanwege de moeizame bereikbaarheid stagneert. Maar de vrouwen gaan dapper door. Van de verkoop van hun spullen wordt geregeld een (zeer klein) bedrag op de bankrekening bijgeschreven. Het hebben van een bankrekening is essentieel voor een volwaardige deelname aan de samenleving! Om hun situatie op de markt te versterken willen zij een graanmolen aanschaffen voor gemeenschappelijk gebruik, zodat zij diverse graansoorten kunnen aanbieden. Met de opbrengst van de bijeenkomst maken we de aankoop van de molen en de training voor de bediening daarvan mogelijk, zodat de toekomst nieuwe perspectieven biedt aan deze hardwerkende, gemotiveerde marktvrouwen.

—————————————————————————–

Benefiet met diner in Zee- en Havenmuseum, IJmuiden op zondag 4 november 2018

Na een aantal jaren succesvol benefietdiners in de Hotelschool The Hague, Amsterdam Campus, te hebben georganiseerd, hebben wij dit jaar voor een andere opzet gekozen. We houden de benefiet op een bijzondere locatie: het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden. We willen u meenemen in de inmiddels dertienjarige geschiedenis van Stichting Pequenita, geven informatie over de laatste projecten en vertonen filmbeelden van de bezoeken van onze voorzitter aan de projecten in Burkina Faso in 2016 en 2018. De bijeenkomst is van 16.00 uur tot 20.00 uur; de ontvangst begint met een kop koffie en een lekkernij. Daarna is er de mogelijkheid om het museum met een gids te bezoeken. Rond 18.00 uur vertonen we de film, rond 19.00 uur wordt een Oudhollands stamppottenbuffet geserveerd. De kosten voor de benefietbijeenkomst, inclusief koffie, lekkernij en stamppotbuffet bedragen 46 euro. Als u ook de rondgang met de gids door het museum wil meemaken wordt het 50 euro. De drankjes zijn gedurende het hele programma voor eigen rekening. Bij aankomst ontvangt u een lot voor de loterij. Wilt u meer kans maken op de vele prijzen, er worden extra loten verkocht voor € 1.-  euro per stuk en 6 voor € 5.-.

We zouden het fijn vinden als u komt! Aanmelden kan via het bijgevoegde inschrijfformulier (formulier opslaan;  invullen en als bijlage retourneren). Het formulier ontvangen we graag vóór 10 oktober terug via info@pequenita.nl of naar het postadres onderaan het inschrijfformulier. Nadat het geld is overgemaakt, bent u van harte welkom op deze bijzondere locatie in IJmuiden.

Formulier benefietfeest 2018

——————————————————————————–

Kunstmarkt Spaarndam

P1130747De voorzitter van Pequenita heeft zoals in andere jaren ook in de zomer van 2016  op vier zaterdagen leuke sieraden en andere spullen verkocht op de jaarlijkse kunstmarkt in Spaarndam. Het waren zoals gebruikelijk gezellige dagen, waarop Trudie Betlem, meestal vergezeld door nog een vrijwilliger, aardig wat belangstelling kreeg met haar uitstalling. De foto’s met geslaagde projecten op het raam  droegen ertoe bij dat mensen zich geïnteresseerd toonden in wat de stichting tot nu toe voor elkaar kreeg. De opbrengst  zal naar een nieuw initiatief gaan.

 

Cox Habbema

Op 18 april 2016 overleed Cox Habbema lid van ons comité van aanbeveling. Vanaf de start van de Stichting Pequenita heeft zij zitting gehad in het comité. Wij zijn bedroefd dat zij er niet meer is. Ik heb haar destijds benaderd, omdat wij als “collega-ambtenaren” van de Gemeente Amsterdam een zelfde managementcursus volgden en een paar dezelfde interesses vertoonden. Zo toonde zij betrokkenheid met ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft ook in het bestuur van HIVOS zitting gehad. Af en toe hadden wij contact over de voortgang van de projecten. Wij zijn dankbaar dat wij elf jaar haar bekendheid hebben mogen gebruiken voor onze vrouwenprojecten.
Trudie Betlem

Benefietdiner op 21 november 2014

P1230117

Het benefietdiner, bereid door studenten van de Hogere Hotelschool Den Haag, bij restaurant Le Début in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam, waar 46 gasten zich voor hadden opgegeven, was zeer geslaagd. 

Met de opbrengst van het benefietdiner wordt een project gefinancierd in Guéguéré (45.000 inwoners) in de provincie Ioba in het zuidwesten van Burkina Faso, ook wel Dagaraland genoemd. De Dagara verkopen onder andere voedsel en aardewerk op de markt. Er is veel vraag naar moderne maar ook naar traditionele geweven kleding. Via onze counterpart heeft de burgemeester van Guéguéré aan Pequenita een aanvraag gedaan om een cursus weven voor twintig vrouwen te realiseren, ter bestrijding van hun armoede. De opleiding van een maand, de stage, en de begeleiding gedurende een jaar van een deskundige, zal de vrouwen de mogelijkheid bieden hun sociale en economische situatie te verbeteren. Ook zullen zij hun kennis verder uitdragen naar andere vrouwen in de gemeenschap.

Aanvulling december 2015: Het project is in bedrijf, maar is gewijzigd wegens de politieke situatie. Klik hier om te zien waarmee Pequenita de marktvrouwen steunde dankzij de opbrengst van het benefietdiner 2014.

———————————————————————————————————————–


Conny Braam en Gerda Havertong bij Eerbetoon Nelson Mandela

Bij het eerbetoon aan Nelson Mandela in de Amsterdamse Stadsschouwburg op de dag van zijn begrafenis – 15 december 2013 – waren Conny Braam en Gerda Havertong betrokken. Beiden waren actief in de Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN), ze zijn nu allebei lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Pequenita. Conny Braam, de oprichter en oud-voorzitter van de AABN hield een speech, die haar een staande ovatie opleverde en Gerda Havertong, actrice, zangeres en theatermaakster, trad op als zangeres. Het was een fantastische middag, waarvan de voorzitter en secretaris van Pequenita getuige mochten zijn.

Conny Braam: “Ik denk dat wereldwijd geen mens zo is bezongen, bejubeld en geprezen. Men wilde zich identificeren met deze uitzonderlijke man, zich aan hem spiegelen, onze betere ik in hem zien. Ja, het is goed vertoeven in de schaduw van de grote man. En dat is mooi. Nee, dat is zelfs geweldig.”

http://nos.nl/artikel/586860-nederlands-eerbetoon-aan-mandela.html

Benefietdiners Stichting Pequenita geslaagdP1200764

Ook dit jaar heeft de Velsense Stichting Pequenita twee benefietdiners georganiseerd. In totaal kwamen tachtig deelnemers naar de twee diners van Restaurant Le Début Amsterdam (van de Hogere Hotelschool Den Haag) in september 2013. Bij het eerste diner waren twee leden van ons Comité van Aanbeveling aanwezig: Actrice en zangeres Gerda Havertong, die een mooi Afrikaans lied over solidariteit van vrouwen ten gehore bracht, en fotograaf Geert van Kesteren.

P1200734De opbrengst van de twee diners komt dit jaar ten goede aan een groep vrouwen in de Bam provincie van Burkina Faso. Van dit geld kunnen de vrouwen een land- en tuinbouwproject met de benodigde irrigatie aanleggen. Bij de aanleg en het vruchtbaar en bouwrijp maken van de grond worden zij door deskundigen ondersteund.

Naast de opbrengst van de benefietdiners droegen ook de verkoop op de kunstmarkten in Spaarndam en een donatie van de (helaas opgeheven) Wereldwinkel IJmuiden bij aan dit project.

Goed resultaat Heldenrace 2013

De heldenrace is gelopen op zondag 9 juni! Na een sportieve “warming up” klonk om precies 10.30 uur het startsein, waarop bijna 500 lopers aanvingen met de race. Er liepen mensen van 42 organisaties mee, zij waren samen goed voor ruim 160.000 euro. Ik ben zeer tevreden met de 1505 euro die Patty, Andrea en ik met 68 donaties bij elkaar hebben gelopen. Ik was met mijn 55 minuten niet sneller dan vorig jaar, maar Patty en Andrea hebben met hun drie kwartier “ons” gemiddelde naar beneden gelopen! Op de bankrekening van Pequenita is ook rechtstreeks gestort voor dit specifieke project, zodat we met ruim 2000 euro als (voorlopig!) eindresultaat (want er komen nog een paar donaties aan) twee groepen Malinese vluchtingenvrouwen in Niger met een microkrediet aan een zelfstandig bestaan kunnen helpen. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Habsou onze contactpersoon van Tin Hinan in Niger werkt keihard aan de opvang van een vluchtelingenstroom uit Mali. Zij wil graag – minimaal – twee groepen van 15 vrouwen ondersteunen met een microkrediet van 50 euro per persoon om ze op weg te helpen naar economische onafhankelijkheid. Habsou verricht geweldig werk onder de vluchtelingen uit Mali naast al haar andere activiteiten voor vrouwen in de hoofdstad Niamey als ook in Agadez en in Goroubi. Het is van groot belang dat vrouwen ter plekke perspectief geboden wordt in hun bestaan.

Trudie Betlem

P1200505

Andrea Goezinne, Trudie Betlem en Patty Leenheer liepen ruim 2000 euro bij elkaar op de Heldenrace 2013


P1200501

Voorzitter Trudie Betlem komt de finish binnengerend

 

 

 

 

http://heldenraceamsterdam2013stichtingpequenita.alvarum.net/